Verification Image
Dilerseniz resmin üzerine tıklayarak yenileyebilirsiniz

Rezervasyon yapmak için neden siteye kayıt olmalısınız?

* Unutmayınız ki yapmayı planladığınız rezervasyon uluslararası bir bilet rezervasyonudur.
* Bu kayıt, rezervasyon ile ilgili olarak yolcu ile iletişime geçilmesi için gereklidir.
* Kısa bir kayıt işlemine devam etmek için lütfen "Kaydol" düğmesini tıklayın.

MESAFELİ ELEKTRONİK BİLET SATIŞ VE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİMADDE 1- TARAFLAR:


MADDE 1.1- SATICI :
Şirket Ünvanı: 4S Turizm Ltd. Sti. ( Marmaris Feribot Hatları )
Acenta: Sunmed Travel Agency ( A-12195 )
Adres: Kemal Seyfettin Elgin Blv. Karacan Plaza 54 1. Kat № 19 4 48700 Marmaris - Muğla - Türkiye
Telefon: +90 252 417 1128
Telefon: +90 252 417 1169
Faks: +90 252 417 0714
GSM: +90 553 259 2481
Elektonik Posta : info@marmarisinfo.com
Bundan böyle satıcı olarak anılacaktır

MADDE 1.2- ALICI :
Yolcu taşıma biletini info@marmarisinfo.com internet sitesinden satın alan, bu internet sitesine girilen bilgiler doğrultusunda bilette adı geçen ve yolcu taşıma hizmetinin verileceği kişidir. Bundan böyle "alıcı" olarak anılacaktır.

Kredi kartı sahibi ile bilet konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem bilet bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin alıcı tarafıdır. İşbu sözleşmeye göre her iki kişi de alıcı sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2- İNTERNET SİTESİ:
Satıcının işbu sözleşme hükmü altında "yolcu taşıma biletinin" satışını yaptığı internet sitesinin adresi "https://ferry.marmarisinfo.com" dur.

Bu internet sitesi haricinde satıcı tarafından satıldığı bildirilen tüm biletler geçersizidir.

"https://ferry.marmarisinfo.com" bundan böyle iş bu sözleşmede "internet sitesi" olarak anılacaktır.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, https://ferry.marmarisinfo.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ALICI'ya yaptığı, yolcu taşıma bileti satışı ve ALICI'ya verdiği yolcu taşıma hizmeti ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (Kanun) ve 06.03.2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri referans alınmıştır.

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ:
İşbu sözleşme konusu hizmetler, gemi ile yolcu taşınması konulu internet sitesi üzerinden elektronik bilet satışı ve adına elektronik bilet düzenlenen alıcıya yolcu taşıma hizmeti verilmesidir. Bilet; satıcının isim, unvan, açık adres, telefon, internet erişim bilgilerini, sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, satıcının internet sitesindeki siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bilet, alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir. Alıcı internet sitesi üzerinden işbu sözleşmede belirtilen bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti TESLİM ALMIŞ sayılır. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

MADDE 5- ALICININ TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU:
Alıcı, işbu sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, yolcu taşıma kuralları, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğu yönünde elektronik ortamda gerekli teyidi verir. Alıcı, bileti aldığı anda işbu sözleşmeyi ve yolcu taşıma kurallarını okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm kurallara uyacağını, tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.

Alıcı, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, satıcının, tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Alıcının, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları alıcının kendisine aittir.

İşbu sözleşme doğrultusunda satın alınan biletler yalnızca bilette adı geçen kişinin emrinedir ve şahsen kullanılabilir. Alıcı, internet sitesine girdiği bilgilerin doğruluğunu ve bilette adı geçen kişi tarafından kullanılmak üzere bilet satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Bilette adı geçen kişi ile hizmeti almak isteyen kişinin farklı olduğu tespit edilirse, satıcının işbu sözleşmeden doğan hiçbir sorumluluğu kalmadığını ve işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmadan feshedebileceğini alıcı, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6- CAYMA HAKKI
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 2/3-b maddesi uyarınca işbu sözleşme, Seyahat sektöründe hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmeler kapsamında olduğundan, Yönetmeliğin cayma hakkını düzenleyen hükümleri, ALICI tarafından kullanılamaz.

MADDE 7- REZERVASYON, BİLET VE TAŞIMA KURALLARI :
Madde 7 ile ilgili tüm bilgilere Yolcu Taşıma Şartları sayfası altında bulabilirsiniz.

MADDE 9- BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER :
1. Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat taşıyıcı kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.

2. Satıcı; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.

3. Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde satıcı, bagajı taşımayı reddedebilir.

4. Yolcular ücretsiz bagaj hakkına sahiptir.

5. Varış limanında yolcular bagajların tamamı gemiden rıhtıma indirildikten sonra bagajlarını teslim alabilirler.

6. Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.

MADDE 10- HAYVANLARIN TAŞINMASI :

1. Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve Yunanistan tarafından istenen diğer belgeleri haiz olan köpek (Amerikan pitbull terrier, Amerikan staffordshire terrier, bull terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottweiler gibi tehlike arz eden köpekler hariç) ve kedi gibi hayvanlar satıcı ile önceden mutabık kalınmak şartıyla taşıma için kabul edilebilir.

2. Hayvan taşımasının kabulü yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın Yunanistan'a girişine veya oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından ya da yaralanmasından veya bu sebeplerle oluşabilecek maddi manevi masraf ve zararlardan satıcı sorumlu olmayacaktır.

MADDE 11- YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI :

1. İşbu sözleşmeye göre satın alınan elektronik biletlerin, hiçbir şekilde yolcu, tarih, saat ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

2. Yetkili makamlarca gemiye binmesine izin verilmeyen veya vize işlemlerinden dolayı seyahat edemeyen yolcuya bilet ücreti iadesi yapılmaz.


MADDE 12- İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI :

1 İşbu sözleşme konusu internet sitesinin her hakkı ve tasarruf yetkisi 4S Turizm Ltd. Sti. ( Marmaris Feribot Hatları ) ait olup, siteye giren ve kullanan kişi sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılır. 4S Turizm Ltd. Sti. ( Marmaris Feribot Hatları ), sözleşme şartları da dahil olmak üzere site üzerindeki herhangi bir bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlandığı an yürürlüğe girer.

2. Rezervasyon ve bilet koşulları sitemizde yayımlanmaktadır.

3. İnternet sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. 4S Turizm Ltd. Sti. ( Marmaris Feribot Hatları ) link verilen sitedeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.


MADDE 13- GİZLİLİK
Madde 7 ile ilgili tüm bilgilere Gizlilik ve Güvenlik sayfası altında bulabilirsiniz.

MADDE 14- YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME, UYGULANACAK HUKUK
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır.İhtilafların çözümünde Marmaris Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 15- DEĞİŞİKLİK
4S Turizm Ltd. Sti. ( Marmaris Feribot Hatları ), gerekli gördüğünde bu taşıma kurallarının bir kısmını veya tamamını değiştirebilir.

MADDE 16- HÜKÜM
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu 16 maddeden oluşan sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Önemli Bilgilendirme

Fethiye'den Rodos Adası'na ve Rodos Adasından Fethiye ye seyahat edecekler için geçerli bilgiler.